Kapcsolat

Üveges Gábor - polgármester

Üveges Gábor
polgármester


   

Önkormányzat

Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal

Hernádszentandrási Kirendeltsége

Elérhetőségek, adatok:

Postacím: 3852 Hernádszentandrás Fő út 41.
Tel./Fax.: 06 46 456-201
Adószám: 15545631-1-05
Bankszámlaszám: 54600119-10004665

Munkatársak:

Polgármester: Üveges Gábor
Jegyző: Nagyné Halmai Katalin
Aljegyző: Nagy Boglárka
Közfoglalkoztatási ügyintéző, adminisztrátor: Jakab Anita
Adó -és Pénzügyi ügyintéző, anyakönyvvezető: Buszlai Andrásné
Pénzügyi ügyintéző: Prokopné Kavasánszki Mónika
Falugondnok: Horváth Ferenc

Dokumentumtár:

Aktív korúak ellátása kérelem.pdf

Birtokvédelmi kérelem.doc

Helyi Esélyegyenlőségi Program.pdf

Helyi Választási Iroda elérhetőségei.doc

Képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma.doc

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat.doc

Közgyógyellátási kérelem.pdf

Lakfenntartási támogatás kérelem.pdf

Mezőgazdasági díjtételek.doc

Önkormányzati szoc.ellátásról szóló rendelet.doc

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem.doc

Szervezeti ábra (Önkormányzati Hivatal).docx

Tájékoztató OEVB tagokról.doc

Vagyonnyilatkozat.pdf

 


A képviselő-testület tagjainak bemutatkozása és célkitűzései

Üveges Gábor
(1980)
polgármester
politológus,
EU szakértő

A jövőépítés korszaka Hernádszentandráson

/2014-2019/

 

A 2014-2019. önkormányzati ciklusba lépve, harmadik polgármesteri megbízatásom elején talán minden eddiginél aktuálisabbak a 4 esztendővel ezelőtt megfogalmazott gondolatok.

Hernádszentandrás az elmúlt években tudatos építkezésbe kezdett. Mára a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan a mintegy 10 esztendővel ezelőtt még kiüresedő és – a környező falvakhoz hasonló – leépülő településből egy lüktető, célokat és jövőt látó, a saját funkcióját megtalálni és felépíteni képes falu képe kezd kirajzolódni. Nem véletlenszerű az eredmény…

Az elmúlt 4 évben a térség magasan a legtöbbet emlegetett, a legtöbb alkalommal példaként idézett települése Hernádszentandrás.

Kapujába kerültünk annak, hogy a széthúzások, az önsorsrontó panaszkodás, és külső felelősök kereséséből sportot űző szemléletmód helyett egy alkotó, innovációkra képes, lélekkel rendelkező, mások számára is vonzó közösség legyen a miénk…

Településünk sokszínű, sokféle érték és érdek mentén léteznek a mindennapok, közös pontok kizárólag a tenni akarás, a valódi teljesítmény mentén képzelhetők el…

Soha vissza nem térő lehetőségünk van arra, hogy az előttünk álló 5 esztendőben stabil, fenntartható pályára állítsuk településünket.

Nincs több esély erre, most élni kell vele, minden más kizárólag ennek lehet alárendelve.

 

Vezérelvek:

 • Rend és rendszer mindenek előtt
 • egyedüli kategorizáló tényező, a teljesítmény
 • közösségi érdeknek mindenkor alárendelt egyéni és csoportérdekek
 • nincs fenntartható eredmény hosszú távú következetes, felelős, és minőségi munka nélkül
 • először a tettek, utána az elvárás
 • alázat, személyes példamutatás, hozzáértés, felkészültség, csapatmunka
 • felelős külső és belső kommunikáció
 • belső konfliktuskezelés
 • dinamikus funkció –és jövőépítés
 • minőségi településmenedzsment és kommunikáció

 

Közösségfejlesztés:

 • Biztos Kezdet Gyerekház
 • Hernád-völgyi Tanoda
 • Szivárvány Társulat
 • Hernád-völgyi Kiscsillagok Színjátszó Kör
 • Felnőttképzés
 • Zenei képzés
 • Nyelvi képzés
 • Ösztöndíj programok
 • Sportélet erősítése
 • Színvonalas rendezvénypaletta

 

Települési arculat:

 • rendezett, virágos közterek
 •  járdahálózat felújítása
 • vízelvezető árokrendszer felújítása, gépkocsi beállóval
 • önkormányzati ingatlanok funkcióbővítéssel ötvözött korszerűsítése

 

Közfoglalkoztatás:

 • lehetőségek maximális kihasználása
 • „piaci” szemléletmód beemelése, teljesítményközpontú működtetés
 • fegyelem és következetesség

 

BioSzentandrás:

 • BioSzentandrás mint önálló foglalkoztatási egység megteremtése
 • Minőségi kollektíva hosszú távú alkalmazással
 • Termékkosár stabilizálása, sorozatgyártás lehetővé válása
 • Termelés, feldolgozás, kézművesség
 • Önálló márkaépítés
 • Önálló értékesítés
 • Turisztika
 • Gasztronómia
 • Térségi üzleti nyitás

 

Korszerű településmenedzsment, folyamatos innovációk:

 • BioSzentandrás szálláshelyfejlesztés
 • BioSzentandrás márkaépítés, potenciális piaci szereplővé válás
 • Kis-Hernád holtág revitalizációja
 • megújuló energiaforrásokra alapuló fejlesztések
 • Külső források folyamatos bevonása

 

Együttműködések:

 • Minőségi önkormányzati, hivatali és szakágazati együttműködések
 • Projektalapú együttműködések
 • Országos és határon átnyúló hosszú távú együttműködések

 

Szakmai képviselet, kommunikáció:

 • Önkormányzati szövetségekkel való szoros együttműködés és együttgondolkozás
 • Falvak képviselete
 • Gyakorlati tapasztalatcserék
 • Hazai és külföldi szakmai hálózatosodás
 • Új utak korszerű képviselete és artikulálása
 • Minőségi és modern kommunikáció
 • A kommunikációs csatornák használata és alakítása

 

Eredmények:

 • Új funkciók, új utak megszületése
 • Innovatív településmenedzsment
 • Versenyképes kollektíva
 • Komplex, egymást erősítő valódi változások
 • Fenntartható közösségfejlesztés
 • Generációk összekapaszkodása
 • Önállóvá váló kezdeményezések
 • Életszemlélet átalakulása
 • Jövőbe vetett bizalom és hit

 

 „Magyarországnak a VIDÉK az egyetlen tartaléka, az egyetlen hátországa, az újrakezdés földje. Az a hely, ahol a csend tapintható, a természet egysége – melyet az emberi civilizáció szétzilált – még megteremthető,az illatok és az ízek harmóniája napi valóság, ahová az Ember ösztönösen vágyódik, ahol az Embernek jó létezni…”

 

Fejlesztési tervek 2015.

Ciklusprogram /2014-2019/

 


 

Pongrácz Istvánné
(1953)
alpolgármester
Pongrácz Istvánné vagyok, 1953. 02. 27-én születtem Telkibányán. Általános iskolai tanulmányaimat itt fejeztem be, majd a Tokaji Ferenc Gimnáziumban érettségiztem Tokajban.
1971-ben kerültem a hernádszentandrási termelőszövetkezetbe, és itt kezdtem el dolgozni. Könyvelői képesítést szereztem, és később mint könyvelő dolgoztam.
Fiatalságom szép emléke, családom, a mai napig a mi kis falunkhoz kötnek. Munkahelyem nap mint nap elszólít innen, bejáróként élem az életem. 1990-től egy nagyon sikeres vállalkozásnál dolgozom Abaújszántón, a NEKTÁR Kft-nél 16 éve ügyvezető vagyok.
A versenyszférában megtanultam a realitások talaján maradni és azt, hogy az eredményeink eléréséhez kemény, kitartó munka szükséges. Folyamatosan képzem magam, hogy a mai kihívásoknak megfeleljek, ezt a munkahelyem, a munkám is megköveteli.
Mindig szerettem volna az itthoni hernádszentandrási közösségben tevékenykedni. Most kaptam lehetőséget, hogy alpolgármesterként ezt megtehessem. Nem szeretem a nagy szavakat és a be nem váltott ígéreteket.
Én ezért az embereknek csak azt mondom, hogy megpróbálom a legjobb tudásommal, munkámmal azt elérni, hogy a környezetünk emberibb, lakhatóbb, és a mi kis falunk vonzóbb, ezáltal nehézségeink elviselhetőbbek legyenek.

Bártfai Béla
(1962)
képviselő

Ónodi Csaba
(1975)
képviselő

 

 

 

 

Szűcs Józsefné
(1950)
képviselő