Kapcsolat

Üveges Gábor - polgármester

Üveges Gábor
polgármester


   

Összefogas Alapítvány

Postacím: 3852 Hernádszentandrás Fő út 38/A.
Telefonszám: 20/392-2784
e-mail: uveges.mail@gmail.com
Adószám: 18444900-1-05
Bankszámlaszám: 11734097-20019701


Tisztelt Olvasó!

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány nevében ezúton szeretném Önt tájékoztatni szervezetünk 2013-ban végzett munkájáról, és a 2014. esztendőre vonatkozó terveiről.

A civil szféra Hernádszentandráson is hozzáteszi a saját erejét a helyi fejlesztésekhez.

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány immár 10 esztendeje működik a településért Önöknek és a további támogatóknak, partnereknek köszönhetően.

A kétkezi munka, az anyagi támogatás, a jó szó, a kapcsolati rendszerek használata, a számtalan ötlet, a segítőszándék, a bátorítás, a gondolatok ereje mind-mind építi a közösségünket, sikerre viszi a cél érdekében kifejtett munkát. Köszönet érte!

Szervezetünk a tárgyi fejlesztések mellett a közösségformáló hatása miatt elkötelezett a különböző kulturális rendezvények elősegítése, szervezése, lebonyolítása terén. Ezen alkalmak mára túlmutatnak településünk határain is.

Egy település vagy egy térség fejlődését nagymértékben meghatározza, hogy a jelenlévő szereplők – önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek – mennyire képesek részt vállalni a mindennapok feladatainak megoldásából, a források hatékony megszerzésének folyamatából.

Hernádszentandrás igyekszik megragadni a lehetőségeket, és nyitott az együttműködések irányába a jövőben is.

Az alapítvány társadalmi szerepvállalása:

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány 2008 elején arról döntött, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy a településen élő fiatalok részére egy iskolarendszeren kívüli, számos alternatív lehetőséget magában foglaló felzárkóztató programot indíthasson.

A gyermekek mellett a szülőket is megszólító program a Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően 12 hónapos időtartamra pályázati forrásból támogatásban részesült, melynek gyakorlati megvalósítása felülmúlta a várakozásokat.

Egy olyan településen, ahol 1994 óta nincs általános iskola, ismét kialakult egy olyan munka, mely a tanulási problémák kezelésén túlmenően aktívan hozzájárul a személyiség fejlesztéséhez, és a gyermeket a szüleivel egységként kezelve próbál hatékony és maradandó segítséget nyújtani.

Ezen felzárkóztató program látványos eredményeket mutatott a közösségfejlődés oldaláról is. Egyre többen kapcsolódnak be a helyi kezdeményezésekbe, egyre többen „látszanak” a településen. Talán azt a folyamatot éljük, amikor egyre többen törnek ki a passzivitásból, és érzik magukénak mindazt, ami a településen és a településsel történik.ű

Az elkezdett program folytatása a résztvevői oldalról egyértelműen a vágyott célok közé tartozott.

Alapítványunk sikeresen pályázott, és Hernád-völgyi Tanoda néven 2010 elején útjára indulhatott az intézményesített felzárkóztató munka (mintegy 40 gyermek bevonásával az 5-14 éves korosztályból, folyamatosan mentorálva a középiskolás korosztályt is).

Fejlődtek a gyerekek, formálódott a közösség, szépült az iskola épülete kívül-belül…

Ugyanakkor most – ezen projekt hivatalos lezárultával, ennek ellenére önkéntes formában jelenleg is munkálkodva – a tapasztalatokkal a hátunk mögött szeretnénk a Család egésze irányába bővíteni a  fejlesztő, segítő tevékenységet, és a célcsoport körét Hernádszentandráson és térségében, melyhez keressük a támogatókat, és e célra további 24 hónap időtartamra szóló pályázatunk is a döntéshozók előtt van jelenleg.

Tevékenységek és eredmények 2013-ban:

  • Hernádszentandrás az Év Új Nemzedék Települése lett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének döntése alapján, mellyel elismerték az elmúlt 10 esztendő közösségfejlesztési munkáját. Ennek eredményeképpen alapítványunk kapta "közösségek" kategóriában" a Magyar Territoria Innovációs Díjat /http://www.localmonitoring.eu/article/2076/
  • „Hernád-völgyi Tanoda” projekt sikeres működtetése (a folytonosság érdekében önkéntesen is..)
  • Kirándulások szervezése gyermekek és szüleik számára egyaránt
  • Játszóházak, kézműves foglalkozások szervezése
  • A Hernád Fesztivál – mint egyre jelentősebb térségi kulturális rendezvény - szervezésében és megvalósításában is nagy szerepet vállalt alapítványunk, melyhez 4.000.000 Ft-os pályázati támogatással járult hozzá.
  • Pályázati forrásból hozzá tudott járulni az alapítvány a Hernádszentandráson hetedik ízben megrendezett Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál költségeihez.
  • Megszerveztük a „Szentandrási Esték” közéleti fórumsorozatot, melyhez pályázati forrásból elnyert összeggel is hozzájárultunk.
  • Ötödik alkalommal  szerveztük meg a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvényünket.
  • A megalakulásunk óta minden éven - így 2013-ban is - könyvjutalmat adtunk át Hernádszentandrás legjobb alsó-, illetőleg felső tagozatos általános iskolai tanulójának.

 Az alapítvány tervei, tevékenysége a 2014. esztendőben:

Hernád-völgyi Tanoda” folytatásának, finanszírozásának biztosítása Hernádszentandráson

Ösztöndíjprogramok elindítása

Tehetségkutatás, Tehetséggondozás

Táborok szervezése hernádszentandrási diákoknak

Kulturális rendezvények szervezése, támogatása („Szentandrások Találkozója”,  Megemlékezések, Hernád Fesztivál, Szentandrási Esték, Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál)

Könyvjutalom a 2014. év legjobb hernádszentandrási alsó-, illetőleg felső tagozatos általános iskolai tanulójának.


 Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány

köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását,

 és bármilyen egyéb támogatást a 2014. esztendőben is.

 Adószám: 18444900-1-05


Ajánlom mindnyájuknak Hernádszentandrás folyamatosan megújuló honlapjait – www.hernadszentandras.hu és a BioSzentandrás programunkat bemutató www.bioszentandras.hu oldalunkat -, melyeken számos érdekes és hasznos információhoz juthatnak a településen zajló munkákról, aktuális eseményekről, eredményekről.

Ezúton is kérem Önöket, hogy legyenek mindennapjaink részesei, és amennyiben lehetőségük engedi, támogassák az elkezdett közösségfejlesztő munkát és a jövő építését Hernádszentandráson, és az Abaúji térségben! Jó egészséget és eredményes esztendőt kívánok Önnek és Családjának!

Hernádszentandrás, 2014-05-01

Üveges Gábor

elnök


 

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány Beszámolói

Közhasznúsági jelentés 2009 
Az alapítvány tevékenységéről megalakulásától 2007. esztendővel bezárólag

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány Alapító Okirata

Az alapító okirat letöltése