Kapcsolat

Üveges Gábor
polgármester


   

ÖHA

Postacím: 3852 Hernádszentandrás Fő út 38/A.
Telefonszám: 20/392-2784
e-mail: uveges.mail@gmail.com
Adószám: 18444900-1-05
Bankszámlaszám: 11734097-20019701


Alapító Okirat /aktuális/:

alapito-okirat-oha-160318-aktualis-a-2004-evi-alapjan-.pdf


Bírósági jogerős végzés /aktuális/:

vegzes-jogeros-160624-.pdf


Szervezetünk a tárgyi fejlesztések mellett a közösségformáló hatása miatt elkötelezett a különböző kulturális rendezvények elősegítése, szervezése, lebonyolítása terén. Ezen alkalmak mára túlmutatnak településünk határain is.

Egy település vagy egy térség fejlődését nagymértékben meghatározza, hogy a jelenlévő szereplők – önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek – mennyire képesek részt vállalni a mindennapok feladatainak megoldásából, a források hatékony megszerzésének folyamatából.

Hernádszentandrás igyekszik megragadni a lehetőségeket, és nyitott az együttműködések irányába a jövőben is.

Az alapítvány társadalmi szerepvállalása:

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány 2008 elején arról döntött, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy a településen élő fiatalok részére egy iskolarendszeren kívüli, számos alternatív lehetőséget magában foglaló felzárkóztató programot indíthasson.

A gyermekek mellett a szülőket is megszólító program a Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően 12 hónapos időtartamra pályázati forrásból támogatásban részesült, melynek gyakorlati megvalósítása felülmúlta a várakozásokat.

Egy olyan településen, ahol 1994 óta nincs általános iskola, ismét kialakult egy olyan munka, mely a tanulási problémák kezelésén túlmenően aktívan hozzájárul a személyiség fejlesztéséhez, és a gyermeket a szüleivel egységként kezelve próbál hatékony és maradandó segítséget nyújtani.

Ezen felzárkóztató program látványos eredményeket mutatott a közösségfejlődés oldaláról is. Egyre többen kapcsolódnak be a helyi kezdeményezésekbe, egyre többen „látszanak” a településen. Talán azt a folyamatot éljük, amikor egyre többen törnek ki a passzivitásból, és érzik magukénak mindazt, ami a településen és a településsel történik.ű

Az elkezdett program folytatása a résztvevői oldalról egyértelműen a vágyott célok közé tartozott.

Alapítványunk sikeresen pályázott, és Hernád-völgyi Tanoda néven 2010 elején útjára indulhatott az intézményesített felzárkóztató munka (mintegy 40 gyermek bevonásával az 5-14 éves korosztályból, folyamatosan mentorálva a középiskolás korosztályt is).

Fejlődtek a gyerekek, formálódott a közösség, szépült az egykori iskola épülete kívül-belül…

 

Az alapítvány főbb tevékenységei:

Hernád-völgyi Tanoda” folytatásának, finanszírozásának biztosítása Hernádszentandráson

Ösztöndíjprogramok 

Tehetségkutatás, Tehetséggondozás

Táborok szervezése hernádszentandrási diákoknak

Kulturális rendezvények szervezése, támogatása („Szentandrások Találkozója”,  Megemlékezések, Hernád Fesztivál, Szentandrási Esték, Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál)

Könyvjutalom a legjobb hernádszentandrási alsó-, illetőleg felső tagozatos általános iskolai tanulójának.

 


 Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány

köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását,

 és bármilyen egyéb támogatást!

 Adószám: 18444900-1-05

Bankszámlaszám: 11734097-20019701


Ajánlom mindnyájuknak Hernádszentandrás folyamatosan megújuló honlapjait – www.hernadszentandras.hu és a BioSzentandrás programunkat bemutató www.bioszentandras.hu oldalunkat -, melyeken számos érdekes és hasznos információhoz juthatnak a településen zajló munkákról, aktuális eseményekről, eredményekről.

Ezúton is kérem Önöket, hogy legyenek mindennapjaink részesei, és amennyiben lehetőségük engedi, támogassák az elkezdett közösségfejlesztő munkát és a jövő építését Hernádszentandráson, és az Abaúji térségben! 

Üveges Gábor

kuratóriumi elnök


 

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány Beszámolói

https://birosag.hu/kozzetetel-kereso