Kapcsolat

Üveges Gábor
polgármester


   

Önkormányzat

HERNÁDSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Elérhetőségek, adatok:

HERNÁDSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Postacím: 3852 Hernádszentandrás Fő út 41.
Tel.: 06 46 456 201
Adószám: 15545631-1-05
Bankszámlaszám: 54600119-10004665

Munkatársak:

Polgármester: Üveges Gábor
Jegyző: Nagy Boglárka
Falugondnok: Horváth Ferenc

Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal

Hernádszentandrási Kirendeltsége

Elérhetőségek, adatok:

Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal
Hernádszentandrási Kirendeltsége

Postacím (székhely): 3851 Ináncs, Kossuth L. út 26.
Telefonszám (székhely): 06 46 456 010
Postacím (Hernádszentandrási Kirendeltség)3852 Hernádszentandrás Fő út 41.
Telefonszám (Hernádszentandrási Kirendeltség): 06 46 456 201

E-mail: inancshiv@t-online.hu; hernadszentandras@gmail.com


Aktuális dokumentumok:

Aktív korúak ellátása kérelem.pdf

Állattartási szabályok (2021-Hernádszentandrás).pdf

Állattartási szabályok (2021-részletes).pdf

Birtokvédelmi kérelem.doc

Ebösszeíró adatlap 2021 (Hernádszentandrás).pdf

Helyi Esélyegyenlőségi Program.pdf

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat.doc

Közgyógyellátási kérelem.pdf

Lakfenntartási támogatás kérelem.pdf

Munkaterv 2024.docx

Önkormányzati jogszabályok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem.doc

Szociális ellátásokról szóló rendelet (2019.11.01-től).doc

Szervezeti ábra (Önkormányzati Hivatal).docx

Térítési díjak (B-A-Z megyei szociális intézmények).pdf

Vagyonnyilatkozat.pdf

 


A képviselő-testület tagjainak bemutatkozása és célkitűzései

/2019-2024/

 


Üveges Gábor
(1980)
polgármester
politológus,
EU szakértő


A jövőépítés korszaka Hernádszentandráson

A 2019-2024. önkormányzati ciklusba lépve, negyedik polgármesteri megbízatásom során talán minden eddiginél aktuálisabbak az 5 esztendővel ezelőtt megfogalmazott gondolatok.

Hernádszentandrás az elmúlt években tudatos pályán halad. Mára a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan a mintegy 15 esztendővel ezelőtt még kiüresedő és – a környező falvakhoz hasonló – leépülő településből egy lüktető, célokat és jövőt látó, a saját funkcióját megtalálni és felépíteni képes falu képe rajzolódik ki. Nem véletlenszerű az eredmény…

Az elmúlt 5 évben a térség magasan a legtöbbet emlegetett, a legtöbb alkalommal példaként idézett települése Hernádszentandrás.

Kapujába kerültünk annak, hogy a széthúzások, az önsorsrontó panaszkodás, és külső felelősök kereséséből sportot űző szemléletmód helyett egy alkotó, innovációkra képes, lélekkel rendelkező, mások számára is vonzó közösség legyen a miénk…

Településünk sokszínű, sokféle érték és érdek mentén léteznek a mindennapok, közös pontok kizárólag a tenni akarás, a valódi teljesítmény mentén képzelhetők el…

Soha vissza nem térő lehetőségünk van arra, hogy az előttünk álló 5 esztendőben stabil, fenntartható pályára állítsuk településünket.

Nincs több esély erre, most élni kell vele, minden más kizárólag ennek lehet alárendelve.

Vezérelvek:

 • Rend és rendszer mindenek előtt
 • egyedüli kategorizáló tényező, a teljesítmény
 • közösségi érdeknek mindenkor alárendelt egyéni és csoportérdekek
 • nincs fenntartható eredmény hosszú távú következetes, felelős, és minőségi munka nélkül
 • először a tettek, utána az elvárás
 • alázat, személyes példamutatás, hozzáértés, felkészültség, csapatmunka
 • felelős külső és belső kommunikáció
 • belső konfliktuskezelés
 • dinamikus funkció –és jövőépítés
 • minőségi településmenedzsment és kommunikáció

Közösségfejlesztés:

 • Biztos Kezdet Gyerekház
 • Hernád-völgyi Tanoda
 • Szivárvány Társulat
 • Felnőttképzés
 • Zenei képzés
 • Nyelvi képzés
 • Ösztöndíj programok
 • Sportélet erősítése
 • Színvonalas rendezvénypaletta

Települési arculat:

 • rendezett, virágos közterek
 •  járdahálózat felújítása
 • vízelvezető árokrendszer felújítása, gépkocsi beállóval
 • önkormányzati ingatlanok funkcióbővítéssel ötvözött korszerűsítése

Közfoglalkoztatás:

 • lehetőségek maximális kihasználása
 • „piaci” szemléletmód beemelése, teljesítményközpontú működtetés
 • fegyelem és következetesség

BioSzentandrás:

 • BioSzentandrás mint önálló foglalkoztatási egység megteremtése
 • Minőségi kollektíva hosszú távú alkalmazással
 • Termékkosár stabilizálása, sorozatgyártás lehetővé válása
 • Termelés, feldolgozás, kézművesség
 • Önálló márkaépítés
 • Önálló értékesítés
 • Turisztika
 • Gasztronómia
 • Térségi üzleti nyitás

Korszerű településmenedzsment, folyamatos innovációk:

 • BioSzentandrás szálláshelyfejlesztés
 • BioSzentandrás márkaépítés, potenciális piaci szereplővé válás
 • Kis-Hernád holtág revitalizációja
 • megújuló energiaforrásokra alapuló fejlesztések
 • Külső források folyamatos bevonása

Együttműködések:

 • Minőségi önkormányzati, hivatali és szakágazati együttműködések
 • Projektalapú együttműködések
 • Országos és határon átnyúló hosszú távú együttműködések

Szakmai képviselet, kommunikáció:

 • Önkormányzati szövetségekkel való szoros együttműködés és együttgondolkozás
 • Falvak képviselete
 • Gyakorlati tapasztalatcserék
 • Hazai és külföldi szakmai hálózatosodás
 • Új utak korszerű képviselete és artikulálása
 • Minőségi és modern kommunikáció
 • A kommunikációs csatornák használata és alakítása

Eredmények:

 • Új funkciók, új utak megszületése
 • Innovatív településmenedzsment
 • Versenyképes kollektíva
 • Komplex, egymást erősítő valódi változások
 • Fenntartható közösségfejlesztés
 • Generációk összekapaszkodása
 • Önállóvá váló kezdeményezések
 • Életszemlélet átalakulása
 • Jövőbe vetett bizalom és hit

 „Magyarországnak a VIDÉK az egyetlen tartaléka, az egyetlen hátországa, az újrakezdés földje. Az a hely, ahol a csend tapintható, a természet egysége – melyet az emberi civilizáció szétzilált – még megteremthető,az illatok és az ízek harmóniája napi valóság, ahová az Ember ösztönösen vágyódik, ahol az Embernek jó létezni…”Szűcs Józsefné
(1950)
alpolgármester
25 éve az önkormányzatban tevékenykedem, mint képviselő, amelyet legjobb tudásom és az emberek iránt érzett empátiám szerint láttam el. Próbáltam együttműködni a falu lakosaival, valamint kollega társaimmal szemben is.

Az elmúlt években tapasztaltunk és értünk el sikereket, úgy ahogy esetenként együtt nem értést is. Legfőbb célom – mint az elmúlt időszakra vonatkozólag –  a gördülékeny együttműködés, hiszen egy kis faluban élünk, ahol nemcsak tisztelnünk kell egymást, hanem az emberi méltóságunkat is meg kell őrizzük.

Bízom abban, hogy az elkövetkezendő években még több élményekben gazdag sikereket érhetünk el, természetesen összefogva. Számomra fontos az Önök véleménye és továbbra is számíthatnak segítségemre.

 

Benkő Fruzsina
(1983)
képviselő
Benkő Fruzsina vagyok, szociális munkás, az ELTE Társadalomtudományi Karán végeztem 2008-ban, a családom: szüleim és húgaim, Budapesten élnek.

A fővárosban családon belüli erőszak áldozataival, illetve hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgoztam több, mint 10 évig, majd 2013-ban megalapítottam az InDaHouse-t.

Szerettem volna egy olyan programot megvalósítani, amiben van értelme a gyerekekkel végzett munkának. Többet szerettem volna elérni annál, hogy a gyerekek akkor, amikor részt vesznek egy programon, jól érzik magukat. Az a célom, hogy a gyerekek, akikkel dolgozunk, kihozzák magukból a maximumot és önmegvalósító felnőttekké váljanak.

Nagyon hosszú az ide vezető út, vannak kudarcok, de nem adjuk fel. Ma már 100 hernádszentandrási, perei, ináncsi és encsi gyereknek tartanak az InDaHouse önkéntesei minden hétvégén fejlesztő foglalkozásokat és további 19 gyerek vár arra, hogy bekerülhessen a programba.

2014-ben kezdtük el a gyerekekkel való munkát, azóta 996 önkéntes járt Perén vagy Hernádszentandráson azért, hogy segítsen. 2017 óta működünk Hernádszentandráson.

Nagyon fontos nekünk az a szeretet, elfogadás és nyitottság, amivel az itteni emberek fogadtak minket. Az itteni béke és biztonság miatt, tudatosan döntöttünk úgy, hogy ezt a falut választjuk az InDaHouse Önkéntes- és Gyerekközpont otthonának, amit 2018 májusa óta a saját kezünkkel építünk a Táncsics úton. Azon a napon, amikor a ház alapját készítettük és az a rengeteg beton beleömlött a hernádszentandrási földbe, a sorsom eggyé vált Hernádszentandrással.

 

Kuruné Bancsók Melinda
(1978)
képviselő
A közösségi életben közel 10 éve aktívan részt veszek munkámból kifolyólag, mindennapi kapcsolatot ápolok a községünkben a szépkorú generációval.  Akik ismernek, igazolhatják, hogy közösségi ember vagyok, és a jó csapat erejében hiszek.

Tisztában vagyok azzal, hogy az eddig elért eredmények nagyon szépek, de mindig van hova fejlődni.

A ciklusban mindvégig maximálisan a falunk érdekében, a legjobb tudásom szerint fogom képviselni a közösséget.

 

 

 


Pongrácz Istvánné
(1953)
képviselő                                                        


Az eddigi munkánk célja az volt, hogy a falu felvirágoztatását, fejlődését, eredményes működését tűztük ki célunkként. Ez nem elehet másként a  jövőben sem, nem lehet kevesebb ennél.

Olyan képviselő-testület szeretnénk lenni, mely minden oldalt képviselni tud és akar. Olyan vezetésre van szükségük az embereknek, akik nem fajuk, nemük, színük és politikai hovatartozásuk alapján kezelik az embereket. Vezetésük alatt megmarad az alázat és a tisztelet egymás  iránt. 

Eredményeket csak kemény kitartó munkával tudunk elérni. Senki nem fogja  helyettünk  megteremteni a jólétet. Jólét pedig csak kemény munka  jutalma szokott lenni. Amikor kora  reggeltől késő délutánig a tűző napon dolgozott a csapat, és bevonva  az önkénteseket az idős nyugdíjas néniket, a diákokat, mert rengeteg munka összetornyosodott a szeszélyes időjárás miatt, senki nem akart változást.

Akkor, amikor össze kellett fogni, hogy mindannyian büszkélkedhessünk, hogy  a mi településünk a legszebb és  legélhetőbb legyen, aki akart, az ott volt és tette a dolgát a nehéz  időben is. Köszönet a diákoknak, az idős és már munkában megfáradt nyugdíjasoknak és a rengeteg önkéntesnek!           

Egy csapatként dolgozunk, szeretnénk, ha többen csatlakoznának hozzánk, mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy dolgozzon velünk, vegyen részt ebben a közösségben. Számítunk a  fiatalokra, az idősebbekre, és  mindenkire, aki úgy érzi, hogy tenni akar a közösségért.

A Tanoda és a Biztos Kezdet Ház felkarolta és  segítette  gyerekeket, támogatta a családokat. A jövőben is  folytatni szeretnénk a már  elkezdett munkát a további fejlődés felé. 

Az elkövetkező időszak fő jellemzőjeként a testületben az ambíció, a tudás kell, hogy meghatározza a munkát.

Olyan vezetésre van Hernádszentandrásnak, melynek minden tagja kész saját egyéni szempontjai elé helyezni azt, hogy a közösségért dolgozzanak. Mindenkiről lehet jót és rosszat is mondani.

Célom az, hogy kitartással, tudással, önzetlenséggel, elfogadva a másik jobbját előbbre vinni a községünket a mi szép kicsi falunkat.