Kapcsolat

Üveges Gábor
polgármester


   

Választás 2024 - EU

A 2024-es európai parlamenti választás Magyarországon az ötödik ilyen jellegű voksolás az ország történetében.

A szavazást 2024. június 9-én tartják.

Az Alaptörvény tizenegyedik módosítása értelmében 2024-től az európai parlamenti választással egy időben kell megtartani az önkormányzati választásokat Magyarországon.

Ezért a szavazás napján történik a 2024-es magyarországi önkormányzati választás is.

Általános információk: //valasztas.hu/ep2024
Az európai parlamenti képviselők választásának rendszere

Az európai parlamenti választásokon az uniós tagállamok polgárai képviselőket választanak az Európai Unió egyik fő intézményébe, az Európai Parlamentbe, az uniós polgárok érdekeinek európai szinten történő képviselete céljából.

Az európai parlamenti választásokat ötévente tartják meg, Európán belül mindenütt egy meghatározott időtartamon belül. Magyarországon a választás pontos dátumát a köztársasági elnök tűzi ki.

A soron következő európai parlamenti választásokat 2024. június 6. és 9. között tartják az unió tagállamaiban, a közös alapelvekre figyelemmel Magyarországon június 9-én.

A választások lebonyolítása az egyes országok feladata azzal, hogy a közös alapelveket az országoknak alkalmazniuk kell:

  • a választások négy napon át, csütörtöktől vasárnapig tartanak,
  • az egy politikai pártból választott EP-képviselők száma arányos az általa kapott szavazatok számával,
  • az európai állampolgárság egyik részjogosultsága alapján a más tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok szavazhatnak (aktív választójog) és indulhatnak (passzív választójog) a választáson is abban az uniós országban, ahol élnek,
  • minden polgár csak egyszer szavazhat.

Magyarországon a választás anyagi jogi szabályait az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény szabályozza, amely meghatározza a választási rendszer elemeit, a listaállítás feltételeit, az eredmény megállapításának szabályait.


Európai Parlament képviselőinek száma

Az egyes uniós országokból megválasztott képviselők számáról minden választás előtt megállapodás születik, és a degresszív arányosság elvén alapul, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb országból származó EP-képviselő több embert képvisel, mint egy kisebb ország képviselője.

Az EP képviselők számát azzal határozzák meg, hogy számuk nem haladhatja meg a 750 + 1 (elnök) főt.

A soron következő 2024. évi választás során 720 európai parlamenti képviselőt választanak meg, 15-tel többet, mint az előző választáson.

Magyarországon a 2024. évi választáson 21 európai parlamenti képviselőt választanak, ugyanannyit, mint a 2019-es választások során.


Képviselők megválasztása és a képviselőcsoport

Az Európai Parlament képviselőinek megválasztásakor az uniós jog alapján minden tagország választási rendszerének biztosítania kell az arányos képviseletet, ami azt jelenti, hogy az egyes pártokból megválasztott képviselők száma a párt által megszerzett szavazatok arányától függ.

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választása arányos rendszerben, listás szavazással történik, amely során a választópolgárok egy listára szavazhatnak. Azokra a pártokra lehet szavazni, amelyek a törvényben meghatározott időpontig megszerzik a megfelelő számú érvényes ajánlást.

Miután megválasztották az EP-képviselőket, a legtöbbjük csatlakozik egy transznacionális politikai csoporthoz. Az EP-képviselők tehát – nem nemzeti hovatartozáson – , hanem közös eszméken alapuló politikai csoportokba tömörülnek, míg a képviselőcsoportokhoz nem csatlakozók független képviselők. A képviselőcsoport létrehozásához legalább 23 képviselő szükséges, akiknek a tagállamok legalább 1/4 -ét kell képviselniük. Egyszerre egy képviselőcsoportba lehet tartozni.

Jelenleg az Európai Parlamentben 7 képviselőcsoport van.