Kapcsolat

Üveges Gábor
polgármester


   

Választás 2024 - ÖNK


A 2024-es magyarországi önkormányzati választást

2024. június 9-én tartják.


A képviselőket és polgármestereket az alaptörvény értelmében kivételesen 4,5 évre (2024 őszétől 2029 tavaszáig) választják.

Mivel 2019 októberében öt évre választották meg a mostani polgármestereket és testületeket, a Nemzeti Választási Iroda felhívta a figyelmet arra, hogy a megbízatásuk 2024. október 1-jéig tart. Így a júniusban mandátumot szerző településvezetők és képviselők csak októberben léphetnek hivatalba.

Az alaptörvény tizenegyedik módosítása értelmében 2024-től az európai parlamenti választással egyidőben kell megtartani az önkormányzati választásokat Magyarországon.

Ezért a szavazást a 2024-es magyarországi európai parlamenti választás napján tartják.
ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYOK, TÁJÉKOZTATÓK:


A jelölt- és listaállítás általános szabályai 

  • A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.
  • Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi helyben lakás, addig a passzív választójognak, a választhatóságnak nem. Így az a nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal nem, de passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel.
  • Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben választható.


A választhatóság jogának korlátai

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

  • akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,
  • aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
  • aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
  • aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
  • az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.


FONTOSABB HATÁRIDŐK:


Kampányidőszak: 2024. április 20. - 2024. június 9. 19:00

A választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19 óráig tart.

 

Jelölt bejelentése: 2024. április 20. - 2024. május 6. 16:00

Az egyéni jelöltet 2024. május 6-án 16 óráig kell bejelenteni.

 

Ajánlóív kiadása önkormányzati és nemzetiségi választáson: 2024. április 20. - 2024. május 6.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

 

Jelöltek sorrendjének sorsolása: 2024. május 6.

A választási bizottság a jelöltek sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án 16 óra után végzi el.
HERNÁDSZENTANDRÁSI INFORMÁCIÓK:

  • Választópolgárok száma Hernádszentandráson: 296 fő


Meghívók /Helyi Választási Bizottság/:


Helyi Választási Bizottság határozatai:

Polgármesterjelöltek:

Képviselőjelöltek:

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek:

Egyéb:

EREDMÉNYEK:

Polgármester választás:
Képviselő (egyéni listás) választás:
Roma nemzetiségi önkormányzati választás: